Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі

Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі
Author:
Tags: g, Європа, історія, Білорусь, наукпоп, росія, Україна
Publisher: Критика
Publication Year: 2015
ISBN: 9789668978791

g: 02.08.2015

About the Book

Не намагаючися переповісти це насичене дослідження, тезісно.
Поняття ‘нації’ є продуктом досить недавніх часів і марно шукати його в часи Киïвськоï Русі. З доступних історичних джерел можна говорити про існування багатьох самоідентифікацій, що панували серед тодішнього населення Східноï Європи і пов’язувалися або з конкретною місцевістю (локальна лояльність) або з постаттю правителя (княжі люди). Пізніше важливим елементом самоусвідомлення стала релігія – у протиставленні католицизму і киïвського православ’я, православ’я та уніатства, киïвського православ’я і московскього.
Говорити про існування єдиного народу Киïвськоï Русі підстав нема. Довгий час історичним центром, “справжньою” Руссю називали трикутник Киïв-Чернігів-Переяславль, вотчинни землі Рюриковичей.
Після розпаду цього утворення сформувалися окреслені частини – Московське князівство, Русь (з доволі змінними кордонами у різні періоди), кожна з яких через свою еліту по-своєму намагалася асоціювати себе з києворуською спадщиною, але одна одну сприймала виключно як ‘чужого’ і в силу значних культурних відмінностей між собою майже не контактували і не перетиналися.
Значний поштовх до самоусвідомлення для Московіï дали часи смути, що справили справжній шок на тодішнє населення, народили вперше розуміння ‘вітчизни’, як поняття, незалежного від особи правителя і посилили такі характерні для московитів національні риси, як ксенофобія і відчуття ворожого оточення. Русинів за межами Московіï вони так само сприймали як чужинцев.
Самоусвідомлення украïнців прийшло пізніше, через низьку різних державоустановчих проектів і, напевно, ясно проявило себе за часів Хмельницького. Тоді ж все частіше почала з’являтися і назва ‘Украïна’, як вітчизна. Найбільшого розквіту у домодерні часи розуміння себе як окремого народу досягло під час і, багато в чому, завдяки Гетьманщині. Саме ідеï з тих часів у ХІХ ст. і складуть основу націєтворенню, коли настали часи націй.
З білорусами, які у межах Речі Посполітоï існували більш-менш окремо, як частина ВКЛ, на відміну від украïнських, що входили до Польщі, справи ще складніші. Відсутність аналогу козацькоï держави ще більш ускладнило процес самоідентифікаціï білорусів.
Ось такі основні моменти з грунтовного дослідження про походження трьох націй. Як завжди, все дуже складно і заплутано.